Co je to svatební oznámení?

Co je to svatební oznámení?

I když dnes žijeme v digitálním světě, zrovna svatební oznámení je jednou z věcí, se kterými se navracíme k starému dobrému papíru, poštovním známkám, obálkám a poštovním schránkám. Svatební oznámení můžete poslat ještě před svatbou všem těm, které chcete pozvat na svou svatbu anebo se posílá po svatbě těm, kteří na vaší svatbě nebyli přítomni a vy jím tímto oznamujete, že proběhla vaše svatba.

svatba

U nás se používá svatební oznámení hlavně pro první účel, tedy tak, že slouží jako pozvánka pro vaše svatební hosty. Většina budoucích novomanželů ještě u zvaní hostů rozlišuje, zda je chce pozvat pouze na obřad nebo i na slavnostní hostinu, která se koná po obřadu. Zatím co u obřadu bývá kapacita větší, na slavnostní hostinu z finančních i prostorových důvodů bývají většinou pozváni jen rodina a blízcí přátelé šťastného páru. Svatební oznámení by se mělo odesílat asi půl roku před svatbou, aby si hosté mohli v dostatečném předstihu zajistit vše potřebné. To znamená volno v práci, dopravu a případné ubytování v místě svatby.

svatba

Druhou formu, tedy tu, že svatebním oznámením oznamujeme, že jsme se vzali, už tak často nevyužíváme, ale stále se s ní můžeme setkat. Většinou se posílá stejně jako předchozí svatební oznámení poštou, případně můžete toto oznámení zveřejnit v místních novinách. To se dělá hlavně na malých městech a vesnicích, kde se většina lidí navzájem zná a proto předpokládáte, že většinu z nich bude zajímat, že už jsou z vás novomanželé. Ušetříte tak hodně peněz za známky a poštovné.

Co by takové svatební oznámení mělo obsahovat?

  • Celá jména obou novomanželů
  • Místo, datum a čas konaného obřadu

Toto jsou dva hlavní body, které musíte v jakémkoliv svatebním oznámení uvést. Jinak je víceméně libovolné, co si do nich uvedete, stejně jako jejich design. Dnes vám různé služby dokážou zhotovit doslova jakékoliv svatební oznámení.

About devene