Zdraví je to nejdůležitější na světě. Ani peníze, ani moc nás nezachrání, když se naše zdraví zhorší. Ani majetek ani žádné bohatství. Zdraví je prostě na prvním místě. Je důležité jak na začátku, tak i na konci života. Bez něj nejsme schopni vykonávat skoro žádnou činnost. Bez zdraví je to pro nás všecko limitující. Ale když se náhodou stane autonehoda? Jak se přitom zachováme? A jak máme vlastně postupovat, když se to přihodí nám nebo naší blízké rodině? Autonehoda není určitě nic příjemného. Je to velice smutná a tragická událost. A ne v jednom případě způsobila i úmrtí. Ale jak se před autonehodou chránit?

autonehoda

Tak asi nejdůležitějším faktorem je bezpečná jízda. V žádném případě nejezdit pod vlivem žádných drog. A dodržovat zásady bezpečné jízdy. Ale ani to nám bohužel nezajistí, že se nám autonehoda vyhne. Může do nás narazit neohleduplný řidič a my v tom nemusíme sehrát žádnou chybu. A tedy když se staneme obětí takové nehody, jak se o nás stát postará? Pomůže nám v případě, když budeme mít těžkou újmu na zdraví? Budeme schopni se nadále uživit? Přeci nebyla to naše vina. A předtím jsme si úplně normálně vydělávali. Jak se tohle řeší? Tak určitě budete mít nárok na odškodnění.

invalida

I když dojde k menšímu zranění, máte opět právo na odškodnění od majitele, který vás a váš automobil poškodil. Například docela častým úrazem jsou ty s krční páteří. Mějte na paměti, že bolesti spojené s krční páteří se nemusí projevovat i hned po autonehodě. Další nárok na odškodnění máte v případech, kdy se třeba jedná o bolestné, ušlý výdělek, náklady léčení, náklady péče, trvalé následky. A jak je to v případech, kdy jsou lidé invalidní? Například podmínky pro získání invalidního důchodu jsou docela dost složité. Nejdříve musíte podat žádost. A poté počkat na vyjádření lékařské komise. Invalidní důchody se dělí do tří kategorií. A i když invalidní důchod pobíráte, můžete si dál vydělávat a pracovat. Takže se nebojte v těchto situacích na stát obrátit.