Knihy většinu z nás provází již od dětství. Koneckonců, čtení je jednou z prvních věcí, které se ve škole naučíme. To však ani zdaleka neznamená, že všichni čtou knihy, nebo dokonce čtou rádi. A ačkoliv máme tendenci říkat, že „dnešní děti vůbec nečtou“, pravdou je, že dospělí na tom nejsou o moc lépe.

 

Samozřejmě tento trend má i své následky. A ty nejsou pěkné. Patří k nim zhoršený pravopis a gramatika, což můžeme sledovat například v komentářích na sociálních sítích. Mnohdy to, co je v nich napsáno, není prakticky k přečtení. Díky knihám si totiž automaticky ukládáme do paměti, jak by mělo být dané slovo v onom kontextu psáno. To se týká i používání čárek a měkkého a tvrdého i/y.

 

prohlížení zpráv na tabletu

 

Dále sem patří i snížené vyjadřovací schopnosti. Mnohé knihy jsou plné nejrůznějších obratů i méně známých slov, která můžeme přidat do svého slovníku a obohatit tak svou slovní zásobu. To nám pak pomůže lépe vyjádřit danou myšlenku. A rozhodně není pochyb, že právě toto se hodí například při obchodních jednáních.

 

Samozřejmě tento stav nenastal jen tak. Vedla k němu dlouhá cesta, která byla ještě uspíšena současnou technologickou revolucí. Začátek můžeme hledat v televizi. Její výhodou je, že nevyžaduje takové soustředění a ani představivost. Navíc se děj odehrává přímo před našima očima, což jej činí mnohem poutavějším.

 

knihovna plná knih

 

Celou situaci pak ještě zhoršil internet, který nabízí mnohem více rychlejší zábavy, u které je možné doslova vypnout mozek. Samozřejmě i ona má své klady, avšak čtení knih rozhodně nenahradí. Je to sice škoda, avšak lidé dnes chtějí rychlou, nenáročnou zábavu, což můžeme vidět i na kvalitě nejrůznějších „zábavních“ pořadů.

 

Jistě, občas se objeví populární knihy, které by mohly přivést děti ke čtení, jako například Harry Potter. Avšak ty jsou obvykle velmi brzy zfilmovány, a tak se mnoho z nich raději podívá právě na onen film. A to celé situaci rozhodně neprospívá.