Také patříte mezi ty, co nesnáší dotěrné nabídky pojišťovacích agentů a společností, které se v některých případech až příliš vnucují? Nabízí vám pojistné smlouvy na kdejaký nesmysl, čímž vás do jisté míry zbavují vlastní zodpovědnosti, ale také na vás nehorázně vydělávají. Pojišťováci si totiž velmi dobře spočítají, co se jim vyplatí, a co ne, a co jim přinese zisk.

Pojištění má samozřejmě v některých situacích význam, jsou to zejména situace, kterým nelze zabránit přímou cestou, a je jim připisován cizí vliv, jako jsou např. živelné pohromy, požár atp. Pojistit se však vyplatí i některým firmám, zejména pro případ, že svou činností způsobí škodu někomu jinému.

krabice na stěhování

Tohoto pojištění využívají i stěhovací firmy. Při stěhování se velmi snadno může přihodit karambol, a to i tehdy, jsou-li stěhováci pečliví a snaží se vykonávat svou činnost zodpovědně. Objednáte-li si stěhovací firmu například pro stěhování v Nymburce https://stehovani-mamut.cz/stehovani-nymburk/ na klíč, přináší to v tomto směru značné výhody zejména vám:

Poškození nábytku při demontáži a přepravě – pokud budete sami rozebírat nábytek větších rozměrů, velice snadno se vám může něco poškodit. Upadne vám na zem dřevotřísková deska a rozlomí se nebo se odštípne, vylomí se vrut, jiné vruty se začnou protáčet a spoj nebude možné dotáhnout. Stěhovací firma za svou práci ručí a škodu vám proplatí přes pojistné plnění, zatímco vy pravděpodobně nebudete sjednávat pojistnou smlouvu kvůli rozebírání postele a dvou skříní a škodu vám tudíž nikdo neproplatí.

hračka v krabici

Rozbité a ztracené věci – pojistné plnění se vztahuje na jakékoli poškozené nebo ztracené předměty, mějte vždy o svých věcech přehled a vyfotografujte si vše, co se stěhuje, abyste měli v ruce nějaký důkazní materiál.

Poškození majetku dalších osob – jestliže stěhovací firma poškodí svou činností jakýkoli majetek dalším lidem, kteří nejsou přímými účastníky tohoto procesu, např. sousedům nebo spolumajitelům bytového domu, rovněž se na to vztahuje pojistná smlouva.